Editie 2019

Editie 2019 – April 2019

De editie 2019 van de Franciscaanse voetreis is door de nieuwe auteurs geheel herzien.
– er zijn vier aankomstplaatsen veranderd;
– er zijn een aantal dagetappes geheel of gedeeltelijk veranderd;
(minder asfalt, betere binnenkomst van een stad of dorp)
– fouten in de kaarten zijn gecorrigeerd;
– fouten in tekstbeschrijvingen zijn aangepast;
– vele tussenafstanden zijn gecorrigeerd;
– vormgeving is aangepast.

Zie de eerste dagetappe hieronder.

blz 1 en 2
blz 3 en 4
blz 5 en 6



blz 7 en 8