Grootschalige Bomenkap tussen Don Bosco en Poggio Bustone

Recent bereikte ons het bericht dat er grootschalige bomenkap plaats vindt tussen Don Bosco en Poggio Bustone, etappe 23.
Vrij spoedig na punt 143 lijkt het te beginnen.

Welke gevolgen dit heeft voor onze route kunnen we helaas nog niet goed inschatten. GPS bij de hand houden!
Graag reacties!

Update 25/07
Nog steeds niet kennen wij de omvang van de bomenkap en de gevolgen ervan voor onze route. Kunnen we gemakkelijk passeren? Is gps noodzakelijk?
Voor de zekerheid hebben wij een omleidingsroute gemaakt die men hierbij kan downloaden.

Omleidingsroute etappe23.pdf

Omleidingsroute etappe23 gps-files

Zodra er meer informatie is, wordt die hier gepubliceerd.