De Friezenkerk

Het Willibrordcentrum van de Friezenkerk verstrekt op verzoek een Oorkonde omtrent de voltooide pelgrimage naar Rome.
De kerk is geopend op woensdag- en zaterdagochtend van 10:00 uur – 13:00 uur en dinsdag- en vrijdagmiddag van 15:00 – 18:00 uur.

De Oorkonde wordt bij voorkeur aan het eind van de zondagdienst publiekelijk uitgereikt. Men moet dit wel van tevoren te kennen geven.

De kerk ligt dicht bij de Sint Pieter op de plek waar al 1200 jaar geleden een Friese kolonie was gevestigd. De inwoners van Denemarken tot Duinkerken werden toen aangeduid als Friezen en die naam is blijven hangen.
Een lange tijd zijn de Friezen ‘daar’ weggeweest maar inmiddels al heel wat jaren is het een bloeiende gemeenschap voor Nederlanders in Rome.
De rector is is sinds december 2020 Antoine Bodar. Diaken is Kees van Duin.
Hier vind je meer informatie over de Friezenkerk

Oorkonde [vertaling]

Oorkonde van de Friezenkerk

Rome

te voet/of met de fiets
vanuit Nederland

Het bestuur van het Willibrordcentrum 
in de kerk van de Friezen te Rome 
verklaart hierbij dat
naam……….adres
woonplaats…..
in het jaar…..
de pelgrimage naar de heilige stad
Rome
heeft voltooid