Kluizenarijen in het Rietidal

In de volgende bijdragen beschrijft Leo Baeten 6 kloosters in en om het Rietidal.

Voettocht van Florence via Assisi naar Rome