Opera Romana Pellegrinaggi

 

De Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) is een officiële instantie van het vicariaat van Rome, een orgaan van de Heilige Stoel dat direct ressorteert onder de Kardinaal-Vicaris van de Paus.
Dit kantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur, behoudens middagpauze en gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. Ook bij deze organisatie moet men een stempelkaart overleggen.
Het kantoor is op het St. Pietersplein in de uiterste ZO-hoek.
Adres: Ufficio di S. Pietro
Piazzo Pio XII
tel: 800 91 74 30
Meer informatie over de ORP vind je hier

Over het algemeen wordt het uitreiken van een Testimonium door het ORP als kil ervaren.

Testimonium Peregrinationis peractae ad Limina Apostolorum Petri et Pauli