Pelgrimspaspoort

Het Pelgrimspaspoort of  ‘Credenziale del Pellegrino‘  heeft een dubbele functie:

Identiteitspapierspapier voor pelgrims
Je kunt je hiermee identificeren als pelgrim en zo nodig hulp vragen. Burgemeesters zijn in Italië (moreel) verplicht om pelgrims te helpen.
De meeste pastorieën en kloosters verschaffen slechts onderdak op vertoon van een Credenziale.

Stempelkaart
De meeste Pelgrimspaspoorten zijn tevens een stempelkaart. Daarin verzamel je de stempels (timbro) van de plekken waar je hebt overnacht.

Stempels ‘bewijzen’ dat je in die plaatsen bent geweest.

Veel stempels zijn bijzonder van vorm.

Zorg ervoor om in zoveel mogelijk overnachtingsplaatsen een stempel te halen. Dat kan bijvoorbeeld ook op campings, in B&B’s, bij  middenstanders of  een toeristenbureau. Niet alleen voor het verkrijgen van een testimonium is dat belangrijk. Ook komt het voor dat kloosters pelgrims weigeren als er door te weinig stempels niet aangetoond kan worden dat men echt pelgrimeert.

Op vertoon van een Credenziale met stempels kan men in Assisi en in Rome een Testimonium krijgen. (zie onder testimonium)

Hoe kom je aan een Credenziale of Pelgrimspas?

1. De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome geeft een eigen pelgrimspaspoort uit. Dit paspoort wordt alleen uitgereikt aan leden van de vereniging.
Het paspoort biedt ruimte aan maximaal 96 stempels.
Ieder lid krijgt één exemplaar.
Meerdere exemplaren zijn alleen voor € 7,50 te koop wanneer het betreffende lid van de vereniging aannemelijk kan maken dat haar of zijn stempelkaart vol is.

Voor alle duidelijkheid: niet-leden kunnen dus geen Pelgrimspas kopen.

2. Verschillende instanties in Italië leveren een pelgrimspaspoort: