Testimonium

Het Testimonium is een verklaring, afgegeven door een officiële instantie, waarin staat dat men een pelgrimage heeft voltooid.

Een testimonium is zowel in Assisi als in Rome verkrijgbaar

 

Voettocht van Florence via Assisi naar Rome