Testimonium

Het Testimonium is een verklaring, afgegeven door een officiële instantie, waarin staat dat men een pelgrimage heeft voltooid.

Een testimonium is zowel in Assisi als in Rome verkrijgbaar