Het Vaticaan

 

Het Testimonium van het Vaticaan kan men uitsluitend `s morgens tussen 8:00 – 14:00 uur aanvragen.
Loop naar de Zwitserse garde (links van de Sint-Pieter) en zeg dat je een Testimonium wil.  Zij verwijzen je door.

Je krijgt het in de Sint-Pieter op vertoon van de stempelkaart.
Het Vaticaan heeft afspraken gemaakt met de pelgrimsorganisaties over de condities voor het verkrijgen van een Testimonium.

Deze condities zijn:

  • Tenminste gelopen hebben zonder onderbreking van Acquapendente (150 km) of gefietst van Lucca (400 km) naar Rome;
  • een persoonlijke stempelkaart kunnen overleggen dat aantoont dat men heeft bezocht: Bolzena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Campagnano of La Storta. Deze condities slaan op de route van de Via Francigena.De ervaring leert dat een stempelkaart van De Franciscaanse voetreis meer dan voldoende is om een Testimonium te verkrijgen.

Testimonium van het Vaticaan [vertaling]

TESTIMONIUM 
PEREGRINATIONIS PERACTAE
AD LIMINA PETRI

GETUIGSCHRIFT BETREFFENDE DE AFGELEGDE PELGRIMSTOCHT
NAAR HET GRAF VAN PETRUS

Wij maken bekend dat
de heer/mevrouw……………….. uit vroomheid
en als pelgrim heeft bezocht
deze patriarchale Basiliek,
die gebouwd is bij het lichaam van de heilige apostel Petrus
en die gewijd is tot glorie van God
en ter ere van deze heilige Apostel Petrus.

Uitgereikt in het Vaticaan

Geen Testimonium gekregen?
Maak een fotokopie van je pelgrimspaspoort, inclusief stempels, en noteer de volgende gegevens: je volledige naam en adres, leeftijd, geslacht en nationaliteit. Noem je startplaats en of je per fiets of te voet bent gegaan. Maak tevens een kopie van je paspoort of identiteitskaart en geef een korte motivering van je pelgrimage.

Stuur het naar: Sacristy St-Peter’s Basilica, Fabbrica di San Pietro 00120-Città del Vaticano.
Na een tot twee maanden krijg je het Testimonium thuisgestuurd.

Audiëntie
Op audiëntie bij de Paus of bijwonen van een Heilige Mis?
Wie een Heilige Mis wil bijwonen of op audiëntie bij de paus wil vindt hier meer informatie!